97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

‘विचारशलाका’ची वाटचाल


‘विचारशलाका’ हे त्रैमासिक असून ती केवळ वैचारिक लिखाण प्रसिद्ध करणारी पत्रिका आहे. 1980 नंतर समाजात निर्माण झालेल्या चळवळी आणि ग्रामीण आणि शहरी भागात निरनिराळ्या स्वयंसेवी संघटना करीत असणारे अभिनव प्रयोग यांचा समाजमनावर परिणाम होत होता. आपल्या त्रैमासिकात या सर्व परिवर्तनाचे प्रतिबिंब पडावे अशी संपादकांची इच्छा होती.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe