97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

चिकित्सकांचा अंत, पण चिकित्सा अमर


विचार हे अमरत्वाचा खरा गुण अंगीकारलेले असतात. द्वेष, दबाव, दहन आणि दुष्टतेने ते संपविता येत नाहीत, हे जरी खरे असले तरी नव्या विचारावर आक्रमणे होतच असतात. चिकित्सा ही सत्याला भव्यतेने पुढे आणत असते आणि सत्य सर्वांना पचनी पडणे कठीण असते. रुळलेल्या वाटांना मोडू नये असे म्हणणारे नवविचारांचे मारेकरी असतात. असे मारेकरी दोन प्रकारचे असतात, एक ढोंगी अनुयायांच्या स्वरूपात आणि दुसरे छुप्या शत्रूंच्या स्वरूपात. विचार पूर्णपणे मारता येत नसला तरी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न निश्चित करता येतो, अशी खात्री या मारेकर्यांची असते. म्हणून कधी विचार मांडणारा व्यक्ती किंवा त्याच्या विचारांचा दस्तावेज नष्ट करण्यासाठी ही मंडळी पुढे येत असतात.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe