97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

'मसीहा’' मोदींचं मिथक


मोदींनी पुतीन मॉडेल स्वीकारल्याचे दिसते. पहिल्या प्रकारचा भ्रष्टाचार करताना ते दिसत नाहीत. ते जी लाच अथवा मदत स्वीकारतात ती संघ परिवारातील संस्था बळकट करण्यासाठी अथवा स्वतःच्या प्रचारासाठी वापरतात. स्वतःच्या कुटुंबियांसाठी ते पैसे गोळा करत नाहीत. त्यांचे कुटुंबिय अत्यंत साधेपणाने राहतात, आणि ‘राजकीय गरज’ असली तर 4000 रू. काढण्यासाठी बँकेतही थेट चालत जातात. निवडणुका आल्या की मग मात्र त्यांचे भांडवलराव मित्र हवा तेवढा पैसा घेऊन त्यांच्या सेवेला उतरतात.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe