77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

शिक्षणव्यवस्थेचा मराठी फेरफटका


शासनाने सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारून जागतिकीकरणामुळे निर्मित झालेल्या रोजगाराच्या संधींची गरज ओळखून तिथे वेळीच मातृभाषेला धक्का न लावता निमइंग्रजी व पुढे इंग्रजी माध्यमांची सुरुवात केली असती तर चित्र वेगळे राहिले असते. शिवाय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यां ना रोजगाराच्या भरपूर संधी राहिल्या असत्या.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe