77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

माध्यम ‘संमोहित’ राजकारण


प्रसार माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. पारंपरिक वृत्तपत्रांपासून रेडिओ- टीव्ही तसेच अलीकडच्या सोशल मीडियापर्यंत प्रसार माध्यमांचे सर्व प्रकार लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये प्रभाव टाकू शकतात.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe