77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

सवर्ण गरीब आरक्षणाचे राजकारण


राज्यघटनेच्या आशयानुसार आरक्षणाचा संबंध केवळ प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक वंचितता या दोन गोष्टीशी जोडला गेला आहे. नवीन घटना दुरुस्तीने त्यांचा संबंध गरीबीकरण, सामाजिक आरक्षण विरोधी चळवळ, राज्यघटनेच्या आशयामध्ये नवीन आर्थिक आशय समाविष्ट करणे, लोकशाही संस्थांचा उपयोग निवडणूक राजकारणासाठी करणे अशा संकुचित आणि सामाजिक लोकशाही विरोधी राजकीय प्रक्रियांशी जोडला गेला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe