77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून धर्मसत्ता


प्रयागराज येथील कुंभमेळ्यात उभारलेल्या तंबूला आग लागली, तेव्हा साधूंना सरकारी मदत घ्यावी लागली. देशातील सर्व साधूसंत उपस्थित असताना ती आग आपल्या दैवी शक्तीने संतांना विझवता आली नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe