77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

वेगळ्या भारताची संकल्पना आणि मोदी


नरेंद्र मोदी हे एक राष्ट्रवादी भारतीय आहेत. ते ज्या राष्ट्रवादाच्या विचारधारेचा भाग आहेत तिची जागा गेल्या 30 वर्षांपूर्वीपर्यंत देशाच्या राजकारणाच्या काठाकाठाशी होती.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe