97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

गांधीजींचे हिटलरला पत्र


24 डिसें. 1940 प्रिय मित्र, तुम्हाला मित्र म्हटलंय, ते काही केवळ पद्धत म्हणून नाही. मला खरोखरच शत्रू नाहीत. वंश, वर्ण, विचारसरणी ह्यांची दखल न घेता, कुणाही माणसाशी मैत्री करून सर्व मानव प्रजातीशी मैत्रीचे नातं जोडण्याचा व्यवसाय मी गेली 33 वर्षे करत आहे. वैश्विक मित्रत्वाच्या तत्वाच्या प्रभावाखाली असलेल्या मानवी समाजातील मोठ्या विभागाला तुमच्या कारवायांबद्दल काय वाटतं हे जाणून घेण्याची इच्छा आणि सवड तुमच्याकडे असेल अशी मला आशा आहे. तुमच्या पितृभूमीच्या भक्तीविषयी वा तुमच्या शौर्याबद्दल आम्हाला काही शंका नाहीये, तसंच तुमच्या विरोधकांनी वर्णन केल्याप्रमाणे तुम्ही राक्षस आहात, हेही आम्हाला मान्य नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe