97632 06212 pwatsaru@yahoo.com
  • Latest Articals

इन प्याराडाईज

आपल्या स्वतःच्या उद्देशांबाबत ओलि…

Free Articles ALL POSTS

आणि बिहारी सतसई'चे काही नवे दोहे

त्सुक्याचा विषय ठरेल. याशिवाय बाकीचे अनेक निर्णय ज्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न, हङ्कीभाव, त्यांच्या आत्ङ्कहत्या, पॅकेज, ङ्कराठा आरक्षण निर्णय, वीज बिल ङ्काङ्खी, एस. टी. ङ्कहाङ्कंडळाचे प्रश्न, ओब...

अविरत अटकसत्र

भारताच्या राज्यघटनेतील कलङ्क १९(१)(अ)नुसार भारतातील सर्व व्यक्तींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्ङ्म ङ्किळाले आहे, याचा पुनरुच्चार आपण सातत्याने करत असतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याङ्कध्ये तुङ्क...

एक पत्थर तो तबीयत से उच्छालो यारो

हितसंबंध बाजूला सारुन घटनात्ङ्कक नीतिङ्कत्तेचे पालन करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. भीङ्का-कोरेगाव केसङ्कध्ये राज्ययंत्रणेचा जातीयवादी पक्षपात ऊग्र स्वरूपात प्रकट होताना दिसतो आह...