77769 02267 pwatsaru2@gmail.com
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • Latest Articals

दुसरं पर्व...

आमच्या सुरैय्या कुटुंबाला दीर्घाय…

वस्ती : फुरक्या...

साधारण १८१७मध्ये अमेरिकन मिशनरी न…

Free Articles ALL POSTS

इपीडब्ल्यूची पानं

'मिलावटी सरकार’'चा बचाव > विष आणि मृत्यू यांचं उत्पादन > समाजमाध्यमांचं लोकशाहीकरण शक्य आहे का?...

वाचन कसे आणि का शिकावे?

मुले विविध माध्यमातून अभिव्यक्त होऊ पाहतात. बोलण्यातून, कृतीतून, कलेतून, खेळातून मुलांना व्यक्त व्हावेसे वाटत असते. मुलांना प्रत्येक माध्यमातून व्यक्त होऊ द्यावे....

वस्ती : फुरक्या...

साधारण १८१७मध्ये अमेरिकन मिशनरी नगरमध्ये आले. त्यांनी शाळा काढल्या. दवाखाने सुरू केले... दलित गरीब तसेच उच्चवर्णीय गरीब मुलं मुली शिकू लागली... इथल्या दलित व धर्मांतरित कामगारांना काम मिळाल...