97632 06212 pwatsaru@yahoo.com
  • Latest Articals

द केव्ह

आज आपण एका अशा असाङ्कान्य पोर्तुगी…

Free Articles ALL POSTS

बुडत्याचे पाय खोलात

२०११ङ्कध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीने अवघ्या अकरा वर्षांत अशी गगनभरारी कशी घेतली, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते....

जत्था, जमाव, गट... आणि लोक

जीवनाचा अधोङ्कुखी स्तर हा खरंतर संधीअभावी पैलू न पाडला गेलेला हिरा आहे, असा आशावाद त्यात भरला होता. पण आज शस्त्र बाळगणाऱ्या, घोषणा देणाऱ्या, विध्वंस करणाऱ्या,...

नेमेची येणारा हा अर्थसंकल्प नव्हे

दरवर्षी आपल्या देशाचे एक एप्रिलपासून नवीन वित्तवर्षं सुरू होते. त्याआधी दोन महिने केंद्रातील सरकार लोकसभेपुढे मागच्या आर्थिक वर्षाचा आढावा व पुढील वर्षासाठी प्रस्ताव असलेला अर्थसंकल्प ...