77769 02267 pwatsaru2@gmail.com
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • Latest Articals

गुण गाईन आवडी

उदारमतवादी पुरोगामी (आणि काही डावे …

Free Articles ALL POSTS

इपीडब्ल्यूची पानं

नक्षलवादी’ ठरवण्यामागचं राजकारण > निश्चवलनीकरणाचा बोजवारा > भारताच्या रोजगारविषयक क्लृप्तीचं विश्लेाषण > लिंगातरित विधेयकातील उणिवा...

दक्षिणायनची वाटचाल

आपल्याला योग्य वाटले ते लिहिले किंवा बोलले म्हणून ठार मारल्या गेलेल्या सर्व लेखक किंवा विचारवंतांचे आपण ऋणी असायला हवे. आज आम्ही अनुभवत असलेले भाषण आणि विचारस्वातंत्र्य दडपणमुक्त अबाधित ...