77769 02267 pwatsaru2@gmail.com
  • Latest Articals

आरक्षित कोठा

'मरा अन् तुमच्या पोटी जल्माले या सा…

Free Articles ALL POSTS

इपीडब्ल्यूची पानं

कटाची हाकाटी > काश्मीरमधील ढोंगाचा शेवट > ट्रम्प व किम यांच्यातील ‘ऐतिहासिक’ भेट > प्लॅस्टिकचं संकट > डाळउत्पादक शेतकर्यां ची अमर्याद दुःखं > अत्याचारांचा उत्सव...

अस्मितांचे राजकारण २

अस्मिता ही एक सांस्कृतिक गोष्ट आहे. पण त्याचवेळी तो सत्ताकारणाचा एक नामरूपादिबंध आहे ही गोष्ट लक्षात आली तर आपण अस्मितांच्या उत्पादन, पुनरुत्पादनाला, जडणीघडणीला, अस्मितांच्या विश्वा ला फ...