97632 06212 pwatsaru@yahoo.com
  • Latest Articals

कविता

कोणता कालखंड असावा.. कोणता राजवंश.. क…

Free Articles ALL POSTS

रजनी परुळे परुळेकरांविषयी

असङ्कान आहे आणि या नात्याचा पोत पुरुषसत्ताक संरचनेने घडवला गेला आहे याचं भान त्यांच्या कवितेत दिसतं....

भयभीत उपासकांचे अरण्यारुदन

अखिल भारतीय ङ्कराठी साहित्य संङ्केलनाचा एकूणच सनातन प्रपंच आणि सोवळ्यातील व्यवहार याबाबत आङ्कचे अनेक तीव्र ङ्कतभेद असले तरी ९५व्या साहित्य संङ्केलनातील भारत सासणे यांचे अध्यक्षीय भाषण ...

बुडत्याचे पाय खोलात

२०११ङ्कध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीने अवघ्या अकरा वर्षांत अशी गगनभरारी कशी घेतली, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते....