77769 02267 pwatsaru2@gmail.com
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • Latest Articals

वस्ती - २

साधारण १८५७मध्ये अमेरिकन मिशनरी न…

Free Articles ALL POSTS

इपीडब्ल्यूची पानं

जीएसटी’च्या समस्येत भर > खाजगी अवकाशात हस्तक्षेप करणारी पाळत > तटस्थ नोकरशाहीची गरज आहे का? ‘रालोआ’ची लिंगभाव न्यायाची संकल्पना > कामगारांची संघटनाबांधणी अराजकीय? > कॅटोविस परिषदेमध्ये गमा...

इफ्फिचं कळसूत्र

प्रचारकी आणि उथळ कार्यक्रमामुळे ओंगळवाणा झालेला उद्घाटनाचा कार्यक्रम, इंडियन पॅनोरमातील फिल्म्सबद्दल परीक्षक मंडळाच्या एका सदस्याने ‘राष्ट्रविरोधी चित्रपट’ नाकारल्याचे प्रसिद्ध झाल...

हवे आहेत मंद प्राध्यापक

भारतातील विद्यापीठांचा विकास करण्याची नवी दृष्टी स्वीकारताना कॅनडातील अनुभवावरून नाविन्यपूर्ण अनुसंधान आणि विद्यापीठ विकासाचे कॉर्पोरेट मॉडेल या परस्पर विसंगत बाबी आहेत हे भान येण्या...