97632 06212 pwatsaru@yahoo.com
  • Latest Articals
Free Articles ALL POSTS

नेमेची येणारा हा अर्थसंकल्प नव्हे

दरवर्षी आपल्या देशाचे एक एप्रिलपासून नवीन वित्तवर्षं सुरू होते. त्याआधी दोन महिने केंद्रातील सरकार लोकसभेपुढे मागच्या आर्थिक वर्षाचा आढावा व पुढील वर्षासाठी प्रस्ताव असलेला अर्थसंकल्प ...

सखे.. तू सोबत रहा

सखे तू असतेस म्हणे सकळ मानवजातीच्या उत्पत्तीचा मार्ग....

बहुदा

मी, तू, तो वगैरे कुणीही असू शकतो वय वर्ष पस्तीस....