77769 02267 pwatsaru2@gmail.com
  • Latest Articals

एकात एक

दादू जसा घराबाहेर निघाला तसा सादू म…

कविता

भूषण रामटेके > कुमार वीरेंद्र अनु. व…

Free Articles ALL POSTS

इपीडब्ल्यूची पानं

दबकत येणारी स्वातंत्र्यविरोधी वृत्ती > फॅसिझमची संभाव्यता > योग्य उपायांची अंमलबजावणी आवश्यक > परदेशवासी महिलांसमोरच्या दुहेरी अडचणी > प्रतिष्ठित मृत्यूचा अधिकार...

कविता

भूषण रामटेके > कुमार वीरेंद्र अनु. विजय चोरमारे...

आंबेडकरांची जातिमीमांसा

प्रागतिक इतिहास परिषद, महाराष्ट्र आणि अ. शि. मंडळ संचलित, कला आणि वाणिज्य ट्रस्टचे चं. ह. चौधरी कला, शं. गो. पटेल वाणिज्य आणि बाबाजी भ. जा. पटेल विज्ञान महाविद्यालय तळोदा, जि. नंदुरबार यांच्या संय...