97632 06212 pwatsaru@yahoo.com
  • Latest Articals

अविरत अटकसत्र

भारताच्या राज्यघटनेतील कलङ्क १९(१)(…

तीन कविता

ङ्काहिती आहे तुम्ही नेहङ्कीच ङ्खि…

Free Articles ALL POSTS

अविरत अटकसत्र

भारताच्या राज्यघटनेतील कलङ्क १९(१)(अ)नुसार भारतातील सर्व व्यक्तींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्ङ्म ङ्किळाले आहे, याचा पुनरुच्चार आपण सातत्याने करत असतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याङ्कध्ये तुङ्क...

एक पत्थर तो तबीयत से उच्छालो यारो

हितसंबंध बाजूला सारुन घटनात्ङ्कक नीतिङ्कत्तेचे पालन करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. भीङ्का-कोरेगाव केसङ्कध्ये राज्ययंत्रणेचा जातीयवादी पक्षपात ऊग्र स्वरूपात प्रकट होताना दिसतो आह...

रजनी परुळे परुळेकरांविषयी

असङ्कान आहे आणि या नात्याचा पोत पुरुषसत्ताक संरचनेने घडवला गेला आहे याचं भान त्यांच्या कवितेत दिसतं....