97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

प्रभाकर बरवे


भारतीय स्वातंत्र्यानंतर भारतीय कलेला जागतिक कलेची ओळख झाली. या नावीन्याने भारतीय कलाकार जागतिक कला समोर ठेवूनच कला निर्मिती करू लागला. युरोपात झालेले महत्त्वाचे इझम्स आणि पिकासोसारखा जागतिक पातळीवर प्रभावी असलेला कलाकार किंवा जर्मनीतल्या पॉल क्लीसारख्या महत्त्वाच्या कलाकारांचा प्रभाव भारतीय कलेवर झाला. या प्रभावाने आपण आपल्या मूळ भारतीय परंपरेपासून दुरावत असल्याची जाणीव कलाकारांना होताच आपण पुन्हा भारतीय परंपरेला जोडलं जावं याचं भान भारतीय कलाकारांना आलं. त्यातूनच आपल्या कलेत ‘भारतीयत्वा’ची जाणीव असावी असा हेतुत: सर्व कलाकार प्रयत्न करू लागले. स्वदेशीच्या चळवळीपासून प्रोग्रेसिव्ह ग्रुप आणि त्यानंतरच्या पिढीतल्या कलाकारांनी भारतीयत्वाची ओळख, खुणा आपल्या कलेत राखण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. स्वातंत्र्याच्या जवळपास जन्मलेल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर प्रस्थापित झालेल्या कलाकारांच्या पिढीपर्यंत हा भारतीयत्वाचा दाब असल्याचे स्पष्ट दिसते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe