97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कॅरोलायना स्प्रिंग... अमेरिकेच्या सरकारी शाळेत!


दोन महिने आधीपासून वेळापत्रकात खुणावत असलेल्या नियोजनाप्रमाणे आज कोलंबिया शहराजवळच्या कॅरोलायना स्प्रिंग नावाच्या एलिमेंटरी शाळेत आलो. आमच्या स्वागतासाठी शाळेच्या बाहेर एका मोठ्या ध्वजस्तंभावर आमच्या प्रत्येकाच्या देशाचे एकाखाली एक राष्ट्रध्वज लावलेले पाहून काहीजण या अनपेक्षित कृतीने अक्षरशः भारावून गेले. कारण आम्ही अशी कधीच कल्पना केली नव्हती. आपली आणि आपल्या देशाची इतकी कुणी दखल घेत आहे, ही आमच्यासाठी एक वेगळीच अनुभूती होती. तिरंगा सर्वात वर दुसर्याच क्रमांकावर होता.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe