97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

राष्ट्रीयत्वाच्या मार्गावरील सत्यशोधक : जागृतिकार पाळेकर


भगवतंराव पाळेकर हे सत्यशोधक पत्रकारांच्या मांदियाळीतील एक अग्रगण्य नाव. फुलेवाद हे त्यांचे तत्त्वज्ञान होते व धर्मचिकित्सा व जातिनिषेध हे इमान होते. तरीही त्यांची वैचारिक भूमिका नवे आयाम घेऊन उभी राहिली. तत्कालीन राजकारण व समाजकारणामधील वैचारिक टोकांना साधणारा विवेक बनून कार्य करीत राहिली. त्यांनी ब्राह्मणी वर्चस्व व शोषणाचा कडाडून निषेध केला, पण ब्राह्मणद्वेषाचे टोक कधी गाठले नाही. समाज सुधारणेचा आग्रह धरला, पण राजकीय सुधारणांविषयी कधी अनास्था बाळगली नाही. समाजक्रांतीच्या लढ्यामध्ये राष्ट्रीय हितसंबंधाच्या लढ्यामध्ये, सामाजिक मुक्तीचे उद्दिष्ट गोवण्यासाठीही त्यांनी कडवा संघर्ष दिला. सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळीतील दांभिकता, अविवेक व विसंगतीवर त्यांनी कोरडे ओढले. वर्गजातिवर्चस्वाच्या विरोधात जातिसंघर्ष जितका त्यांना आवश्यक वाटला तितकाच शेतकरी कामगारांच्या मुक्तीसाठी वर्गसंघर्ष व समाजसत्तावाद त्यांना आत्मीय वाटला (मोरे, १९९६ : ३१).

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe