97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कोसळलेले सोव्हिएत मॉडेल (३) अग्रदल अर्थात कम्युनिस्ट पक्ष


रशिया वा इतर पूर्व युरोपीय देशांमध्ये समाजवाद स्थापन करण्यासाठी झालेल्या लढाईत त्या त्या राष्ट्रातील कम्युनिस्ट पक्ष आघाडीवर होताच, पण त्या पक्षातील नेते, विचारवंत, प्रवक्ते मांचे स्थान सैन्यातील अग्रदलासारखे होते. सोव्हिएत मॉडेलची उभारणी ही एक सामुदायिक कृती होती. जणू काही त्यात सहभागी झालेले त्यांच्या हातात असणार्या विविध छोट्या-मोठ्या वाद्यातून आपापल्या परीने सूर काढीत होते. जणू काही एक वाद्यवृंद. पण त्या सर्वांच्या सुरातून एकसंघ संगीत निघायला हवे असेल, तर सर्वांच्या कष्टांना एकत्रितपणे गुंफणारा वाद्यवृंदाचा चालक हवाच. ती भूमिका अग्रदलाने स्वतःकडे घेतली होती.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe