97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

नसरीन मोहम्मदी -सुधाकर यादव


भारतीय स्वातंत्र्यानंतर भारतीय कलेला जागतिक कलेची ओळख झाली. जागतिक कला समोर ठेवूनच भारतात कलानिर्मिती हाऊ लागली. जगभर प्रभाव ठेवून असलेला पाब्लो पिकासो, त्याचा घनवाद याचा प्रभावही भारतीय कलेवर झाला. पिकासोसारखाच पॉल क्लीचा प्रभाव भारतीय कलेवर होता. पिकासो किंवा पॉल क्ली यांची चित्रे साधारणपणे भौमितिक आकाराच्या शैलीतच होती. तेव्हा पिकासो आणि पॉल क्लीचा प्रभाव एक दुसर्याला पूरकच होता. एस. एच. रझा, वासुदेव गायतोंडे, अंबादास, जयराम पटेल आणि नसरीन मोहम्मदी यांनी अमूर्ताच्या वेगवेगळ्या शक्यता आपल्या निर्मितीतून मांडल्या. अंबादास आणि जयराम पटेल यांनी भौमितिक शैली नाकारून अमूर्ताचा शोध घेतला. कुठल्याही वस्तूच्या माध्यमातून, वस्तूच्या आधाराशिवाय कलेचा स्वयंभूपणा हाच महत्त्वाचा मानवी बुद्धीचा हस्तक्षेप नाकारला. त्याही पुढे जाऊन जयराम पटेल आणि नसरीन मोहम्मदींनी कुठलीही वस्तूच नाही तर कुठलाही भौतिक तपशील - रंग, रूप, आकार यांचे अस्तित्वच नाकारले, कला म्हणून येणारे सौंदर्य नाकारले. म्हणून रंगही नाकारले कारण रंगाला स्वाभाविकपणे त्याचे सौंदर्य असते. तेही नाकारून चित्रं रंगहीन आणि विरक्त केली.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe