97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

विमुक्तायन


भारताला स्वातंत्र्य मिळतेवेळी आम्हा विमुक्त लोकांच्या बाबतीत ज्या घडामोडी घडल्या, त्याचा मी एक साक्षीदार आहे. 1947 पूर्वी निवडणुका होऊन काँग्रेसचं मंत्रिमंडळ आलं. त्यानंतर हळूहळू कायद्याप्रमाणे गोरे लोक आपला अधिकार सोडून जाऊ लागले. त्याच सुमाराला इथल्या सोलापूरच्या सेटलमेंटच्या शाळेत लेडी सुपरिटेंडंट म्हणून बाळूताई खरे यांची नेमणूक झाली. त्यांनी आमच्या जीवनावर ‘बळी’ नावाची कादंबरी लिहिली होती. ब्रिटिशांनी लादलेल्या गुन्हेगार कायद्याविरुद्ध लढा देण्यासाठी त्यांनीच आम्हाला प्रोत्साहन दिलं. त्यांच्या प्रेरणेने गुन्हेगार जमातीतल्या आम्हा तरुणांचा एक गट तयार झाला आणि ब्रिटिशांविरुद्ध आम्ही चळवळ सुरू केली.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe