97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

ग्रीसमधील अरिष्ट : मुद्दा भांडवली दिवाळखोरीचा आहे!


ग्रीसमधील अरिष्ट हे अनेक अर्थाने खूप गंभीर व महत्त्वाचे आहे. पण त्या मानाने त्याबाबत मराठी वृत्तपत्रांत फारच कमी विश्लेषण आले आहे व जे काही आले आहे ते अपवाद वगळता अगदी उथळ आहे. खरे तर ग्रीसमधील अरिष्टातून एक गोष्ट पुन्हा एकदा पुढे येते आहे. नफा हे अर्थव्यवस्थेचे केंद्रीय लक्ष्य असणे याला तिलांजली दिल्याशिवाय, निदानपक्षी त्याला आळा घातल्याशिवाय आता एकविसाव्या शतकात जगातील कोणत्याच देशातील अर्थव्यवस्था नीट चालू शकणार नाही. सर्व विकसित देश मंदीच्या भीतीने ग्रस्त असण्याचा, विशेषत: बाजारू स्पर्धेत मागे पडलेल्या ग्रीससारख्या विकसित भांडवली देशात अरिष्ट येण्याचा खरा अर्थ हाच आहे. पण नेमका हा मुद्दा गाळून बहुतांश चर्चा चालू आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe