97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

शिक्षणाचा सत्यानाश


एनडीए सरकारने शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाच्या पदांवर केलेल्या निर्बुद्ध चमच्यांच्या नेमणुकींमुळे शिक्षणक्षेत्राच्या होऊ घातलेल्या हानीबद्दल धास्ती वाटणे साहजिक आहे. पण व्यवस्थेला भेडसावणारी ही एकमेव बाब असल्याचे मानायचे कारण नाही. भांडवल-जागतिकीकरणाच्या युगात शिक्षणाचा विनाश करू पाहणार्या प्रक्रियांची जी मालिका सुरू होते, त्यामध्ये भारतीय संदर्भात जमातवादी फॅसिझमचा शिक्षणक्षेत्रात शिरकाव हा एक अधिकचा, पण महत्त्वाचा घटक आहे एवढेच. सत्यानाश प्रक्रिया, तिच्या 'का व कसे' सांगणार्या सांगोपांग स्वरूपात समजून घ्यायला हवी.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe