97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कोसळलेले सोव्हिएत मॉडेल (6) आजारी सोव्हिएत अर्थव्यवस्था : काही निरीक्षणे मायकेल लेबोविट्झ


सोव्हिएत मॉडेलची अर्थव्यवस्था पाच-दहा वर्षांत आजारी पडली नव्हती. ती प्रक्रिया अनेक वर्षांची वा दशकांची असणार. खरे तर या लेखमालेचे प्रयोजनच ते मॉडेल का कोसळले याची चिकित्सा करण्याचे असल्यामुळे आजारपणाच्या कारणांची वेगळी यादी करणे एकापरीने चुकीचे होईल. या लेखाचा तसा उद्देशही नाही. पण सोव्हिएत अर्थव्यवस्थेबाबतची, या प्रकरणात नोंदवली जात असलेली काही निरीक्षणे वाचकाला इतर प्रकरणांमधून या आजारपणाच्या कारणांविषयी जी अंतर्दृष्टी येईल त्यात भरच घालतील.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe