97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

ग्रीसचा पेचप्रसंग आणि सिरीझाच्या राजकारणाची दिशा


5 जुलैला ग्रीसमध्ये झालेल्या सार्वमतात ग्रीक जनतेने प्रचंड संख्येने युरोपीय समूह आणि ग्रीसचे कर्जदार लादत असलेल्या तीव्र कपातीच्या (austerity) धोरणांविरोधात कौल दिला. कर्जाच्या परतफेडीसाठी ग्रीसला आवश्यक असलेले अर्थसाहाय्य (bail out) पुरवण्यासाठीच्या अटी स्वीकाराव्यात का नाही ह्या प्रश्नावर सार्वमत घेतले गेले आणि 61% मतदारांनी नाही -oxi च्या बाजूने कौल दिला. मात्र त्यानंतर केवळ 10 दिवसांनीच पार पडलेल्या वाटाघाटींमध्ये सिरीझा या डाव्या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील ग्रीस सरकारने सार्वमतात नाकारलेल्या अटी (किंबहुना त्यापेक्षा काही अंशी जाचक अटी) आर्थिक साहाय्याच्या बदल्यात स्वीकारल्याचे सकृद्दर्शनी विरोधाभासी वास्तव आपल्यासमोर आहे. ह्या विरोधाभासाचा उलगडा करण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांतील ग्रीस आणि त्यांचे कर्जदार यांच्यातील वाटाघाटी, सार्वमताचा राजकीय संदर्भ आणि एकंदर सद्यकालीन ग्रीक आणि युरोपीय राजकारण यांचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe