97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मनजित बावा


भारतीय परंपरा, पुराणकथा, मिथककथा वेगवेगळ्या काळातल्या, वेगवेगळ्या प्रदेशातल्या अशा एकत्रित येऊनच भारतीय कला परंपरा तयार झाली आहे. सर्वच भारतीय कलाप्रकारांत या पुराणकथा किंवा मिथककथा आहेत. पुराण कथा, मिथककथा आणि लोकजीवनातल्या घटना, प्रसंग कथा यांच्या परस्पर अन्वयातूनच भारतीय कलेत एक प्रतिमात्मक रूप तयार झाले. रूपकं, दृष्टांत किंवा प्रतीकात्मकता ही भारतीय कला साहित्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe