97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

‘तरुण व होतकरू कार्यकर्त्यांसाठी टिपणवही’च्या निमित्ताने...


माझे युक्रांदमधील व मागील चाळीस वर्षांतील सामाजिक वाटचालीतील सहकारी संजीव चांदोरकर (टीआयएसएस, मुंबई) यांचे तरुण व होतकरू कार्यकर्त्यांसाठी टिपणवही-भाग-1) हा ग्रंथ द युनिक अॅझकॅडमीच्या वतीने 2014 मध्ये प्रकाशित करण्यात आला. प्रथम ई-मेलवर व नंतर प्रत्यक्ष भेटीत औरंगाबादला आणून दिला. मागील तीन दिवसांत अन्य कामाच्या घाईत हा ग्रंथ वाचून काढला. खूप मजा आली. कठीण वाटणारी भाषा व विषय त्यातल्या त्यात खूप सोप्या पद्धतीने लिहायचा संजीवने प्रयत्न केलाय त्याबद्दल आभारी आहे. आणि साधारणपणे मनात सतत बोचणार्यात या विषयांवर सहसा कुणी लिहीत नाही. त्यावरील तब्बल सोळा लेखांचा ग्रंथ प्रकाशित करून तोही स्वस्तात उपलब्ध करून दिल्याबद्दल तुकाराम जाधव व मल्हार पाटील यांचा मनापासून आभारी आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe