97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

पोलादी चौकटीतील रोलर कोस्टर


सोव्हिएत अर्थव्यवस्था, अगदी समाजवादी निकष लावले तरी आजारी पडत चालली होती हे आपण बघितले. कामगारांची उत्पादकता, कच्चा माल वा उर्जेची नासधूस, दर माणशी ग्राहकपयोगी वस्तूंची उपलब्धता आदी निकष लावले तर ती अमेरिकेसारख्या प्रगत भांडवलशाही देशाच्या काही मैल मागे पडत चालली होती एवढाच त्याचा अर्थ नव्हता. तर सोव्हिएत मॉडेल कसेबसे धापा टाकत असे किती वर्षे चालू राहणार हा प्रश्नाअचा भुंगा त्या काळात सर्वच विचारी माणसांच्या मनात घोंघावायला लागला होता. आजारपणाचे विश्ले‍षण करण्यासाठी मग समित्या नेमल्या जायच्या. या समित्यांच्या अहवालात त्याच त्याच चुकांकडे शासनाचे लक्ष वेधले जायचे. उदा. योजना तयार करण्यामधील चुका, योजना राबवण्यामधील चुका, व्यवस्थापकांना प्रोत्साहनपर दिल्या जाणार्या् बोनस योजनांमधील चुका इत्यादी. पण यापैकी कोणत्याही समितीने सोव्हिएत अर्थव्यवस्थेला लागलेल्या रोगाचे मूळ शोधले नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe