97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

शिक्षणाचा हक्क आणि शिक्षकांचे शिक्षण-प्रशिक्षण


मानवी संसाधन तयार करण्याच्या अतिशय महत्त्वाच्या कामामध्ये शिक्षकांची व्यावसायिक कौशल्यं, त्यांचे आमुखीकरण, त्यांचा दृष्टिकोन, त्यांना दिली जाणारी प्रेरणा व त्यांचा उत्साह सतत टिकावा म्हणून काय विचार केला जातो? या दृष्टीने बालककेंद्री शिक्षणाचा विचार करणारा शिक्षण हक्क कायदा (2009) व विद्यमान राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (2005) तसेच शिक्षकांच्या शिक्षणाबद्दलचा अभ्यासक्रम या संदर्भात काय मांडतो याचा विचार महत्त्वाचा ठरतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe