97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

चर्चेसाठी काही मुद्दे


मार्क्सवादी विचारधारेवर आधारित जगातील पहिला समाजवादी समाजरचनेचा प्रयोग तब्बल सत्तर वर्षांनंतर का कोसळला याचे, मार्क्सवादी विश्लेषण पद्धतीच वापरून, मायकेल लेबोविट्झ यांनी केलेले विश्लेषण आपण बघितले. भविष्यात शाश्वत, मनुष्यकेंद्री, पर्यावरणवादी समाजवादी समाजरचना कशी उभारता येईल यावर लेबोविट्झ यांनी आयुष्यभर चिंतन, मनन केले आहे. त्या मनन, चिंतनातूनच त्यांनी विसाव्या शतकातील सोव्हिएत मॉडेलच्या कोसळण्यातून एकविसाव्या शतकातल्या समाजवादी चळवळी काय धडे घेऊ शकतात, हे सांगण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातून व त्यांच्या इतरही लिखाणातून केलेला आहे. लेबोविट्झ यांनी केलेल्या या मांडणीतून अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे वाचकाला सापडतीलच. त्याचेच धागे पकडून, त्याच मुद्द्यांचे अधिक खोलीकरण, त्यातून काही नवीन मुद्दे चर्चेसाठी निघतात का ते पाहणे हा या शेवटच्या प्रकरणाचा उद्देश आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe