97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

काटेकोर कायदा करावा लागेल


उत्तरांचल राज्यातील दिव्य योग औषधालयाने त्यांच्या आयुर्वेदीय औषधी मिश्रणांचे उत्पादन करताना भारतीय औषधी व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940, ह्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. ह्या कायद्यानुसार आयुर्वेद, सिद्ध, आणि युनानी अशा पारंपरिक वैद्यकप्रणालींवर सर्व औषधांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणाचे नियमन केले जाते. ह्या घटनेमुळे आपल्या देशात अस्तित्वात असलेली क्षीण कायदेशीर चौकट पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे. रामदेवबाबा हे त्या औषधालयाचे संचालक आहेत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe