97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

वैद्यकशास्त्रातील आणखी काही प्रश्न


आता आपण सरकारचा कल लहान हॉस्पिटलना जगणे अशक्य करणे व मोठ्या हॉस्पिटलांना अनुकूल स्पर्धा तयार करणे यासाठी का असावा याचा आपण विचार करू. जिथे जिथे सहज पैसा उपलब्ध आहे तिथे कॉर्पोरेट, ब्यूरोक्रॅटस आणि राजकारणी यांचे संगनमत होऊन सरकारी धोरण मॉडीफाय करून आपल्याला सुसंगत करून घेणे ही एक नित्याची गोष्ट आहे. सर्व नॅचरल रिसोर्सेसबाबत हे सहज पटण्यासारखे आहे (अगदी वाळूमाफियापासून ते बॉक्साईट, आयर्न आणि कोलपर्यत, अॅक्रॉस ऑल पार्टीज). तसेच ऑर्गनाईज्ड मोठा वैद्यकीय व्यवहार हासुद्धा एक खूप पैसा मिळवून देणारा व्यवसाय आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe