97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

भरकटलेले मुंबई शहर


काही काही वेळा मला योगायोग किंवा नशीब असे शब्द वापरावेसे वाटतात - खरे तर माझ्या धर्मनिरपेक्षता मानणार्या वैज्ञानिक मित्रमंडळींना असे शब्द म्हणजेसुद्धा 'अंधश्रद्धा' वाटते. झाले असे की, गेल्या वर्षा-दोन वर्षांत जेव्हा अनेक कारणांनी मी खचून जात होते, आपल्या महाराष्ट्राचे, मुंबईचे, पुण्याचे काय होणार आणि एकूणच आपण नेमके येणार्या संकटांना आणि स्वतःचे वाढते वय लक्षात घेता कसे तोंड देणार असे प्रश्न पडत होते तेव्हा, त्या काळात किरण नगरकर नावाच्या लेखकमित्राने मला 'एक पुस्तक वाच' असा सल्ला दिला. नरेश फर्नांडिस नावाच्या लेखकाचे 'भरकटणारे शहर' म्हणजेच इंग्रजीमध्ये 'City Adrift' ह्या शीर्षकाचे हे छोटेखानी पुस्तक. ह्या पुस्तकाने मला शहराचे चरित्र कसे लिहायचे, कसे वाचायचे, कसे समजून घ्यायचे ह्याची दिशा दाखविली. 'वाटसरू'च्या वाचकांसाठी जमेल तितक्या सोप्या शब्दांत मी ह्या पुस्तकाचा परिचय करून देणार आहे. कारण असेच चरित्र मग लहान लहान गावांचेसुद्धा लिहिता येईल.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe