97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मुंबई विरुद्ध मुंबईकर


तीस वर्षापूर्वी दक्षिण मुंबईतील माझ्या बिल्डिंगच्या गॅलरीतून ओणवून पाहिले की, माझ्या उजव्या हाताला गर्द हिरवा भूभाग दिसे, समोरच्या दोन सातमजली इमारतींच्या मधल्या फटीतून मला सागराचं दर्शन होई आणि जरा डाव्या बाजूला झाडांची दाट गर्दी दिसे. आज, त्या झाडांमधील काही झाडं अजूनही आहेत, पण मुक्त पसरलेली गुलमोहराची झाडं मात्र तोडली गेली आहेत. त्या दोन इमारती तशाच आहेत, अजून त्यांचे टॉवर्समध्ये नूतनीकरण केले गेलेले नाही. परंतु उजव्या हाताचा तो गर्द हिरवा भूभाग मात्र नाहीसा झाला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe