97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

भरकटलेले मुंबई शहर


ह्या पुस्तकाच्या दुसर्या भागात भरतनगर ह्या प्रामुख्याने मुस्लीम वस्ती असणार्या ठिकाणी जो बस जाळण्याचा प्रकार झाला - अयोध्येतील बाबरी मशीद कोसळवून टाकल्यानंतर त्या विरोधातील ही दंगल होती - त्याचे तपशील येतात. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चे प्रतिनिधी म्हणून 7 डिसेंबर 1992 रोजी लेखक ह्या ठिकाणी पोचले. जळणारी बस, निषेध करणारे तरुण, 303 रायफल्स आणि स्टेनगन्स आणि दगडफेक असे सारे अगदी थोडक्यात वर्णन दुसर्या भागात येते. हा हिंसाचार घडून गेल्यावर वीस वर्षांनंतर जेव्हा ह्याच भागात फेरफटका मारायला लेखक गेले तेव्हा त्यांना तर पोलीसचौकीसुद्धा ओळखू येईना इतका सगळा परिसर अपरिचित होता. पोलीसचौकी आधीच्या ठिकाणी नव्हती आणि तिचे स्थलांतर एका मोठ्या इमारतीमध्ये झालेले होते. पोलीसचौकीच्या जागी आता शेख मन्सूर ह्यांचे केस कापण्याचे सलून होते. मन्सूरच्या दुकानात त्यावेळी गर्दी नव्हती म्हणून आम्ही चालत पुढे गेलो. दंगल झाली तेव्हा मन्सूर फक्त चौदा वर्षांचा होता आणि शेजार्यांच्या घरात लपून त्याने पोलीस चौकीवर झालेला हल्ला पाहिला होता. मन्सूर सांगत होता की, बंदुकीचे आवाज कानठळ्या बसवणारे होते आणि नंतरच्या वीस वर्षांत खूपच गोष्टी बदलल्या. पूर्वीच्या पत्र्याच्या झोपड्या आता विटांनी बांधल्या गेल्या होत्या. आणि मिठी नदी जाड काँक्रीटच्या भिंतींनी अडवली गेली होती.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe