97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जात आणि वर्गाच्या चर्चाविश्वातील बदलते कोटिक्रम


या लेखाची सुरुवात मी तीन अभ्युपगम मांडून करणार आहे- एक, जागतिकीकरणाच्या काळामध्ये जात आणि वर्ग या कोटिक्रमांत मूलभूत परिवर्तन होते आहे आणि हे परिवर्तन त्यांच्या गाभ्यात तसेच त्यांच्या अस्तित्वरूपातदेखील होते आहे; दोन, या लेखात मांडल्याप्रमाणे, पद्धतिशास्त्राच्या पातळीवर या दोन्ही कोटिक्रमांनी आपली संकल्पनात्मक सुसंगतता हरवलेली आहे कारण, आता त्यांच्यात अधिक विरूपित अर्थ येऊन मिसळले आहेत. उदाहरणार्थ, कामगार वर्गाला आता ‘कामगार समूह’ असे संबोधले जाते आणि श्रमिकाला ‘आकस्मिक कामगार’ (रोजंदारी कामगार) किंवा ‘गरीब कष्टकरी’ असे संबोधले जाते (ब्रेमन 1996).

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe