97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

दलित आणि कर्णबधिर माध्यमं


जबाबदार पत्रकार व सर्जनशील प्रेरणा असलेले लोक म्हणून आपण एका रोचक परिस्थितीची कल्पना करूया. देशातील सर्व माध्यमसमूहांनी केवळ जातीसंबंधित अत्याचारांच्या वार्तांकनालाच प्राधान्य द्यावं आणि त्यासंबंधीच प्रकाशन/प्रसारण करावं, अशी सक्ती करणारा कायदा उद्या मंजूर झाला, तर काय होईल? आणीबाणीसारखी परिस्थिती आल्यावर काय होईल? या कायद्याचं पालन न केल्यास एखाद्या माध्यमसमूहाला परवाना रद्द करण्याची धमकी मिळाली तर काय होईल? ही फक्त कल्पनेच्या पातळीवरची मांडणी आहे. अशा परिस्थितीत काय होईल हे आपल्याला माहीत आहे. माध्यमसमूहांवर प्रत्येक सेकंदाला जातीय अत्याचार उघड करण्याची सक्ती येईल. प्रत्येक सेकंदाला जातीय अत्याचाराचं प्रकरण त्यांना उघडकीस आणावं लागेल. आणि यासाठी त्यांना पुरेसा आशय मिळेलही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe