97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मंदिर आणि मूर्ती संस्कृतिभंजक बसवण्णा


बाराव्या शतकात मराठी, कन्नड भाषिक समुदायाच्या प्रदेशात म्हणजे आताच्या कर्नाटक महाराष्ट्राच्या बिदर भालकी या सीमावर्ती प्रदेशात बसवण्णांनी लिंगायत धर्माची स्थापना केली. पण नंतरच्या काळात प्रस्थापितांच्या भयाने स्वतःचे अस्तित्व लपवून ठेवण्याच्या प्रयत्नात या क्रांतिकारी धर्माचे मूळ स्वरूप बदलत जाऊन प्रस्थापित धर्मव्यवस्थेसारखेच आणि आपल्या तत्त्वज्ञानाचा विसर पडण्याइतपत प्रस्थापित झाले. त्यामुळे बहुसंख्य आजच्या लिंगायतांना आपण हिंदू धर्माचाच एक भाग म्हणजे जात किंवा पत आहे असे वाटते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe