97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मानवी मूलबंधाचा शोध घेणारी समकालीन जगण्याची अभिव्यक्ती


कोणतीही कलाकृती ही व्यक्तिमन व बाह्य परिस्थिती वा वर्तमान वास्तव यांच्यातील ताणांतून अवतरत असल्यामुळे तिचे आकलन वा मूल्यमापन करताना व्यक्तिमनाच्या संवेदनशीलतेचा आणि त्याने समन्वित केलेल्या वास्तवाचा विचार प्रस्तुत ठरतो. व्यक्तिमत्त्वाला वास्तवाच्या कोणत्या अंगाबद्दल आस्था वाटली, त्यातील कोणत्या घटकांनी त्याच्या मनामध्ये ताण निर्माण केले, त्या ताणांचे स्वरूप काय होते, ते ताण त्याने कसे समन्वित केले इत्यादी गोष्टींचे दर्शन कलाकृतीमधून होत असते. 'अधांतराला कलेल्या अवतरणात' या नव्या कवितासंग्रहातील कविता या विधानाच्या प्रकाशात वाचली असता अधिक नेमकेपणाने आकलनाच्या कक्षेत येते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe