97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व घटनानिर्मिती प्रक्रियेत फाशीची शिक्षा


1931 साली गयाप्रसाद सिंग यांनी प्रांत कायदेमंडळात फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासंबंधी विधेयक मांडले होते, पण ते नाकारले गेले. तेव्हा 1935च्या कायद्यात फाशीच्या शिक्षेसंबंधी काही तरतुदी करण्याविषयी शिफारशी करण्यासाठी 1933-34 साली संयुक्त निवड समितीची गठित केली होती. समितीच्या मतानुसार कायदा व सुव्यवस्था ही प्रांताच्या अखत्यारित असल्याने फाशीच्या शिक्षेसंबंधीची माफी ही प्रांताच्या अखत्यारितच ठेवणे आवश्यक होते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार फाशीच्या शिक्षेला माफी मिळावी म्हणून गव्हर्नरकडे व पुढे गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलकडे शिक्षामाफीची याचना करता येत असे. त्याच्यापुढे अंतिमत: प्रिव्ही कौन्सिलकडे दाद मागता येत होती.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe