97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जागतिक संदर्भात राष्ट्रवाद आणि भावी दिशा


आज परिवर्तनवादी प्रवाहांसमोर पुन्हा एकदा 'भाकरी' की 'चंद्र' असा प्रश्न उपस्थित होत असल्यास नवल नाही. कोट्यवधी शोषित-वंचित-दडपलेल्या जनसमूहांचे मूलभूत जगणे आणि हक्क यासाठी चाललेल्या लढायांमध्ये नव्या राष्ट्र- आणि विश्व- समाजाचे स्वप्न [Dream], दृष्टिस्वप्न [Vision] किंवा मनोराज्य [Utopia] पाहण्याला काही वाव तरी आहे का असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आज समोर आहे हे खरे. पण हाच काळ 'भाकरी' आणि 'चंद्र' यांना एकत्र गुंफणारे नवे दृष्टिस्वप्न घडण्याचा आहे -- सर्व शोषितांचे आणि आम जनतेचे दृष्टिस्वप्न घडवण्याचा आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe