97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

माया पंडित यांच्या तीन कविता


अगतिक गतीने या शहरातल्या सगळ्या माणसांना पडत राहिलाय पाऊस वरून, त्रयस्थ थंड