97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

सुरेश राघव यांच्या तीन कविता


प्रत्येक गुरमेहरचे बाबा असतात युद्धाचे बळी टाकू शकाल निदान आभासी आक्रोशाची पोस्ट! ही लढाई आपली नाही कॉम्रेड!