97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

गुरमेहर कौर : देशविरोधी नव्हे...


हर कौर या वीस-एकवीस वर्षांच्या मुलीने यूट्यूब वर व्हिडिओद्वारे व्यक्त केलेल्या मतावरून ‘राष्ट्रभक्ती’ आणि ‘राष्ट्रप्रेम’ यांचे जे वादंग उठले ते निश्चितच चिंता व्यक्त करणारे आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe