97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

उत्तरप्रदेश लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रचंड आव्हान


आजही मध्यप्रदेश वगळता बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान या तीनच राज्यांमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न आहे. म्हणजे या तीनच राज्यात कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाची जोरदार प्रगती व्हायला हवी. आणि विशेषत: उत्तर प्रदेशात.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe