97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

महामार्ग दारूबंदी : न्यायालयीन अतिरेक


दारूच धंद्याला रेस एक्स्ट्रॉ कमर्शिअल (व्यावसाकितेच्या पलीकडचा) ठरवत त्याला घटनात्मक अथवा मूलभूत अधिकारांच चौकटीचे कोणतेही संरक्षण मिळू शकणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे. पण ते ज्या आधारावर ठरवले त्या बाबी मात्र न्यायालयाने अत्यंत धुसर ठेवल्या.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe