97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अन्वयार्थ निवडणूक निकालांचा


पाच राज्यांच्या निवडणुकांतील निकालांनी देशात एक लांबलचक रेषा आखली आहे. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत मोठा काही अर्थ शोधाची गरज नाही, पण आताच्या उत्तर प्रदेश व इतर राज्यांतील निकालांचा संकेतार्थ आपण समजून घेतला नाही तर ती आपली मोठी चूक ठरेल.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe