97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

भांडवलशाही राज्य कसे करते?


गेली काही दशके आपल्याला माहीत असलेल्या जागतिकीकरणाच्या प्रारूपात ब्रेक्झीट, ट्रम्पोदय यामुळे मूलभूत बदल होतील अशी भाकीते केली जात आहेत. पण जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमागील ढकलशक्ती जागतिक भांडवलाची आहे. आणि भांडवलाच्या गुणवैशिष्ट्यांमध्ये काही नाट्यमय बदल होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कॅमेरॉन जाऊन मे आल्या आणि ओबामा जाऊन ट्रम्प आले तरी भांडवलकेंद्री जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मूलभूत बदल होण्याची शक्यतादेखील कमीच. हे समजण्यासाठी मुळात जागतिक भांडवलशाही राज्य कसे करते हे समजून घेण्याची गरज आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe