97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अमेरिकन ब्लॅकची वाटचाल


अमेरिकेत वंशभेदामुळे तेथील गोर्यां्नी ब्लॅकना गुलाम करून विकासापासून वंचित ठेवले आणि त्यांनी गुलामगिरीतून मुक्ती मिळविण्यासाठी चळवळ केली हाही इतिहास ज्ञात आहे. अभ्यासकांनी त्यांच्या मुक्तीचे समाजशास्र1 विकसित केले. भारतात जातव्यवस्थेने अस्पृश्यतेस जन्म दिला व त्यातून मुक्तीच्या मार्गाची वाटचाल चालू आहे. याबाबत काही अभ्यासही झालेले आहेत. तथापी, ब्लॅकमुक्तीचे समाजशास्त्र काय? याचा परिचय व्हावा, आणि त्यातून आपल्या विचार करण्याच्या चाकोरीबद्ध मार्गांपलीकडे जात काही स्वावलंबी/विधायक योगदानाच्या दृष्टीने पाऊल पडावे या उद्देशाने विषयाची माडंणी लेखात केली आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe