97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अनकॉमन जनरल


मातीत्याहू उर्फ मात्ती पेलेड हे इस्रायलमधले एक प्रसिद्ध सेनानी. 1948मध्ये एक सार्वभौम देश म्हणून आपली स्थापना झाली अशी इस्रायलने एकतर्फी घोषणा केली. लगेचच इस्रायल आणि इतर अरब देश यांच्यात संघर्षाला सुरुवात झाली. तेव्हा इस्रायली सेनाधिकारी म्हणून मात्ती लढले. नंतर 1967मधल्या अरब इस्रायली युद्धात ते एक यशस्वी जनरल म्हणून जगापुढे आले. पण हे युद्ध संपल्यावर या सेनानीने सैन्यातून बाहेर पडायचं ठरवलं. मिको पेलेड हा मात्तींचा मुलगा. आपल्या वडलांच्या जीवनात कसा बदल होत गेला याची कहाणी मिकोने त्याच्या 'द जनरल्स सन' या पुस्तकात सांगितली आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe