97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अमेरिकन ब्लॅकची वाटचाल


नागरी हक्क कायदा आणि अ‍ॅफरमेटिव्ह अ‍ॅक्शन कार्यक्रम यामुळे ब्लॅकना विविध क्षेत्रात प्रवेशाची संधी मिळाली असली तरी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळवताना, शासकीय व खासगी सेवेत भरती वेळी, स्वयंरोजगार करताना, सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना होत असलेल्या हिंसक हल्ल्यांच्या घटना, स्थानीय व राज्य शासन यंत्रणेतील अधिकारी/प्रतिनिधी यांचा वंशवाद, अंदाजपत्रकात तरतुदी करताना भेदभाव वगैरे बाबतीत अन्यायाचा प्रत्यय येतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe