97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मन की प्रतिमा


नीती आयोगाचे अध्यक्ष प्रधानमंत्री व उपाध्यक्ष प्राध्यापक पंगारिया यांनी संयुक्तपणे १५ वर्षांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जे मानचित्र जनतेपुढे मांडले आहे ते अस्पष्ट व धूसर आहे; ते आजच्या आर्थिक वास्तवाला धरून दिसत नाही. त्याचे चपखल अशा हिंदी शब्दात गुब्बारा किंवा चुनावी जुमला असे वर्णन करता येईल.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe