97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

ढल गया चाँद?


आजादी, सार्वमत, स्वयंनिर्णय या शब्दांनी दचकून न जाता, राष्ट्रद्रोहाची आगपाखड करणारी भाषा न वापरता, आपलं अविभाज्य राज्य असल्याचं अधोरेखित करत न बसता, काश्मिरी जनतेला न्याय देण्याचा दृष्टिकोन बाळगला, तर आपण अधिक सशक्त ठरू.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe