97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अमेरिकेच्या पळपुटेपणाला सामोरे जाताना


कथित अमेरिकी हिताला प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला अनुसरून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी १ जून रोजी पर्यावरण बदलासंबंधीच्या पॅरीस करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. पर्यावरण बदलाला सर्वाधिक जबाबदार असलेल्या देशाने त्यातून असे अंग काढून घेणे ही बाब दखलपात्र म्हणावी लागेल.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe