97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जातीच्या नावाने...योगी सरकारच्या वरदहस्ताने


भाजपाच्या योगी सरकारचे जातियवादी रूप पुन्हा पहायला मिळाले आहे. जवळपास एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ ओलांडला पण शब्बिरपूरच्या दलितांचा संसार मात्र अजूनही राखेत उघड्यावरच भेसूर अवस्थेत पडला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe